MUKSUMASSI OY REKISTERISELOSTE:
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ
Muksumassi Oy (Y-tunnus: 3146618-8)
Valtakatu 9 - 11
26100 Rauma


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Minna Yläjä
Puhelin: 044 0880610
Sähköposti: asiakaspalvelu@muksumassi.fi


REKISTERIN NIMI
Muksumassi Oy asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
- Henkilö on ostanut Muksumassin tuotteita verkkokaupan kautta.
- Henkilö on rekisteröitynyt Muksumassin verkkokaupassa.
- Henkilö on itse liittynyt Muksumassin postituslistalle: tilaamalla sähköisen uutiskirjeen
verkkokaupassa tai Facebookissa


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Muksumassin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden
tilausten toimittaminen, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan
käyttää Muksumassin asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön
tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja
edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Muksumassin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen
luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Muksumassi saattaa käyttää asiakas- ja
palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää
yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan
Muksumassin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.
Muksumassi Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena
luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja
suoramainoksiin tai sähköisiä uutiskirjeitä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen
ilmoittamalla siitä Muksumassi Oy:n rekisterinhoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on ostanut Muksumassin tuotteita
verkkokaupasta:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on tilannut uutiskirjeen:
sähköpostiosoite


TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Muksumassi Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta
Muksumassi Oy:n ulkopuolelle.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai
perintätoimet estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Muksumassi Oy:n luovuttamia
käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Muksumassi Oy:n hallitsemilla ja salasanasuojatulla
palveluissa.